Meervoudige menu’s

Tot voor kort was het bij WordPress uitsluitend mogelijk om het navigatiemenu in de horizontale kopbalk te maken.

Maar door verbeteringen in zowel WordPress als onze ontwerpsoftware is het nu mogelijk om zeer complexe, meervoudige menu structuren aan te brengen in de vorm van horizontale én vertikale navigatie menu’s…

Door deze uitbreidingen is het bijv. mogelijk om een hoofdmenu in de kopbalk aan te brengen en vervolgens per pagina een submenu in de linker -of rechterbalk. Hierdoor kunnen ook zeer complex navigati- systemen worden gemaakt.

Daar komt nog bij, dat in dit nieuwe ysteem de pagina-struktuur los gekoppeld is van de navigatiestruktuur. Iets ingewikkelder, maar veel mooier!

Heb je al een WordPress site van KiesJeSite en wil je bij nader inzien liever zo’n mooi vertikaal menu in je website?

Neem dan kontakt met ons op, zodat we kunnen bespreken hoe wij dat aan jouw site kunnen toevoegen, eventueel gecombineerd met andere aanpassingen of updates!